صادرات تلفن همراه در فنلاند کاهش يافت

موبنا- 14/12/86 صادرات تلفن همراه فنلاند در سال 2007 نسبت به سال 2006 کاهش يافته و با تاثير بر تراز تجاري سبب کاهش مبادلات خارجي اين کشور شده است. به گزارش گروه اخبار خارجي موبنا به نقل از سايت yle.fi

در سال 2007 صادرات فنلاند 7 درصد  و واردات آن  8 درصد افزايش يافته بود.
ارزش کلي صادرات در سال گذشته به 5/65 ميليارد يورو رسيده، در حالي که واردات رشد داشته و به 5/59 ميليارد يورو رسيد.
مازاد تراز تجاري در سال 2007 حدود 6 ميليارد يورو بود.
صادرات ماشين آلات و تجهيزات يک پنجم رشد داشته، در حالي که وسايل الکترونيک مانند تلفن همراه تقاضاي زيادي نداشتند.
صادرات تجهيزات تلفني و راديويي به دليل کاهش صادرات تلفن همراه، 2 درصد کاهش يافت.
آلمان با داشتن 9/10 درصد سهم تمام صادرات فنلاند هنوز شريک شماره يک صادراتي و سوئد نيز دومين شريک مهم صادراتي فنلاند است.
 از نظر واردات روسيه بزرگترين شريک وارداتي فنلاند بوده و پس از آن آلمان قرار دارد.
در اين گزارش اشاره اي به رقم دقيق صادرات تلفن همراه وارزش آن نشده است.
113/14

دنبال کنید @ اینستاگرام