کاربران بريتانيايي توجه چنداني به سرويس هاي تلفن همراه ندارند

موبنا- 14/12/86 مطالعات جديدي که توسط متخصصان برنامه هاي کاربردي تلفن همراه در موسسه" AppTrigger" انجام شد، نشان مي دهد که بيشتر کاربران تلفن همراه از سرويس هاي برنامه هاي کاربردي و نرم افزار هاي تلفن همراه استفاده چنداني نمي کنند.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل از پايگاه اينترنتي “اينتوموبايل”، اگرچه 74درصد کاربران پيشرفت و گسترش سرويس هاي تلفن همراه را تصديق کرده اند، اما استفاده از اين سرويس ها و نرم افزار ها در بين کاربران بريتانيايي رونق چنداني ندارد.
مطالعات انجام شده حاکي از آن است که بيش از نيمي از کاربران بريتانيايي (57 درصد) تلفن همراه را مانند سال 2003 به کار مي گيرند.
اين تحقيق که روي 500 کاربر بريتانيايي تلفن همراه در ژانويه 2008 انجام شده است، استفاده کاربران از نرم افزارها و سرويس هاي تلفن همراه را بررسي کرده است.
نتايج تحقيق نشان مي دهد که اگرچه سرويس هاي تلفن همراه در رقابت شديد بازار بريتانيا روز به روز در حال پيشرفت است؛ اما اپراتورها با فروش ناچيز اين سرويس ها مواجه شده اند.
از طرف ديگر ارايه سرويس ها توسط اپراتورها نيز با ضعف و نقصان همراه است.
حدود 48 درصد کاربران اعلام کرده اند که هرگز سرويس هاي خبري مربوط به اخبار ورزشي و اجتماعي و يا تبليغات موبايلي را از اپراتورهاي خود دريافت نکرده اند.
بيشتر کساني که از سرويس هاي تلفن همراه استفاده مي کنند،  16 تا 24 ساله هستند که به دانلود موسيقي و بازي هاي تلفن همراه مي پردازند و افراد 25 تا 34 ساله بيشتر تلفن همراه را براي ارسال و دريافت ايميل، تماس با مخاطبين و ارسال و دريافت پيام کوتاه به کار مي گيرند.
112/ 14

دنبال کنید @ اینستاگرام