نتايج يک تحقيق؛

تلفن همراه ضريب احساس امنيت کاربران را افزايش مي دهد

موبنا- 14/12/86 نتايج تحقيقات مراکز تحقيقي دنيا نشان مي دهد که به اعتقاد کاربران داشتن تلفن همراه در خيابان و حتي در خانه ضريب احساس امنيت را افزايش مي دهد.

 به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا”، کاربران تلفن همراه زماني که گوشي خود را به همراه ندارند، احساس نا امني مي کنند.
پايگاه اينترنتي “اينتوموبايل”، تلفن همراه به دليل بر قراري ارتباط با دوستان و خانواده به کاربران احساس امنيت مي بخشد.
تحقيقات نشان مي دهد تلفن همراه به دانشجويان جرات تصميم گيري و مواجه شدن با خطراتي مانند رفتن به خيابان پس از تاريک شدن هوا را مي دهد و اين در مورد دانشجويان و دانش آموزان دختر بيشتر صادق است.
مطالعات ديگر نشان مي دهد، افرادي که تلفن همراه دارند دو برابر افراد ديگر در ترافيک هاي بين شهري حوصله و صبر از خود نشان مي دهند زيرا گوش دادن به موسيقي يا صحبت با تلفن همراه از طريق هندزفري موجب مي شود تا توجه افراد به محيط اطراف کمتر شده و فشار عصبي ناشي از ترفيک کاهش يابد.
تلفن همراه با وجود همه منفعت هايي که براي بشر دارد آسيب هايي نيز به همراه دارد و کاربران بايد در استفاده متعادل از اين وسيله دقت لازم را داشته باشند.
112/ 14 

دنبال کنید @ اینستاگرام