ايستگاه هاي خورشيدي آلکاتل لوسنت به 200 واحد رسيد

موبنا-04/12/86 شمار ايستگاه هاي الکاتل لوسنت که با انرژي خورشيدي کار مي کنند ، با بهره برداري دو ايستگاه جديد در سنگال به 200واحد رسيد.

به گزارش گروه اخبار خارجي”موبنا”به نقل از سايت”سلولارنيوز”،الکاتل لوسنت اعلام کرد اين سايت  شامل ايستگاه مرکزي،ماکروويو و تمام بخش هاي الکتريکي ديگر است که تماما با انرژي خورشيدي کار مي کند.
سرويس هاي دويستمين ايستگاه خورشيدي الکاتل لوسنت در دوجزيره “بتنتي”و “سالوم”در سنگال ارايه شده است.
 اين اپراتور اعلام کرد: در ايستگاه قبلي “بتنتي” به دليل کمبود نيروي برق سرويس هاي ايستگاه با مشکل مواجه بودند که ايستگاه خورشيدي باعث تقويت سرويس هاي سايت تلفن همراه اين جزيره خواهد شد.
يکي از مقامات آگاه در اين باره گفت:استفاده از فناوري الکاتل لوسنت باعث ارتقا کيفي،پوشش دهي بيشتر سرويس ها و کاهش مصرف و هزينه خواهد شد.
تعداد کاربران تلفن همراه در سنگال تا سپتامبر 2007ميلادي سه ميليون و 434هزار نفر و ضريب نفوذ تلفن همراه در اين کشور 32.46درصد بوده است .
دو اپراتور اورنج و تيگو علاوه بر آلکاتل لوسنت در اين کشور آفريقايي فعاليت مي کنند.
مقر اصلي شرکت فرانسوي آمريکايي الکاتل لوسنت در پاريس است و در بيش از 132کشور نمايندگي دارد.
 فعاليت اصلي اين شرکت در زمينه تهيه نرم افزار ، سخت افزار و سرويس هاي ارتباطي است.
134/14 

دنبال کنید @ اینستاگرام