دربارهٔ موبنا


صاحب امتیاز: مؤسسه‌ی مطبوعاتی اطلاع رسانی نگین رسانه همراه

مدیرمسئول: ابوالفضل شاکری

زمینه‌ی فعالیت:

اخبار اقتصادی با تاکید بر حوزه فناوری اطلاعات و سپس سایر حوزه‌های خبری


موبنا در چارچوب ضوابط، منافع و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و با هدف اطلاع رسانی صحیح، سریع و حرفه ای در این حوزه بصورت غیر انتفاعی خدمات رسانی می کنند.

دکمه بازگشت به بالا