Tag: قیمت آپارتمان

مسکن

قیمت آپارتمان های زیر 75 متر در تهران

قیمت آپارتمان های زیر 75 متر در تهران

176/

 

مسکن
۱۸اردیبهشت

گزارش وزارت راه و شهرسازی از قیمت آپارتمان

وزارت راه‌وشهرسازی در این گزارش که به تازگی در قالب فصلنامه اقتصاد مسکن از طرف دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن...

دنبال کنید @ اینستاگرام