Tag: دندانپزشک محسن افشانی

علیرضا نیکبخت و خانم دکترِ معروف! جالب است تعداد فالوئر های خانم دکتر از خیلی از چهره ها سبقت گرفته است!
فرهنگی و هنری

علیرضا نیکبخت و خانم دکترِ معروف! جالب است تعداد فالوئر های خانم دکتر از خیلی از چهره ها سبقت گرفته است!

پیام صادقیان یکی از رمز های موفقیتش در چند هفته اخیر را فاش کرد
۱۶آذر
تصویریفرهنگی و هنری

پیام صادقیان یکی از رمز های موفقیتش در چند هفته اخیر را فاش کرد

و ماجراهای محسن افشانی و دندانپزشک اش ادامه دارد
۰۲شهریور
خواندنیفرهنگی و هنری

و ماجراهای محسن افشانی و دندانپزشک اش ادامه دارد

شهرزاد کمالزاده و علی صالحی در کنار خانم دندانپزشک معروف!
۱۰مرداد
خواندنیفرهنگی و هنری

شهرزاد کمالزاده و علی صالحی در کنار خانم دندانپزشک معروف!

سلفی محسن جانِ افشانی در کلینیک دندانپزشکی در کنار خانم دکتر و دستیاران
۰۵مرداد
خواندنیفرهنگی و هنری

سلفی محسن جانِ افشانی در کلینیک دندانپزشکی در کنار خانم دکتر و دستیاران

0000
۰۵مرداد
خواندنیفرهنگی و هنری

تشکر ویژه پیام صادقیان از دندانپزشکش که گویا همان دندانپزشکِ محسن افشانی است

دنبال کنید @ اینستاگرام