Tag: آلودگي هوا

آلودگی هوا

آلودگی هوا،ترافیک و خواب مجریان قانونی

در این یادداشت که روز پنجشنبه به قلم محمود صباغی منتشر شد، آمده است: درست است که برخی صنایع گزینش شده در اطراف کلان شهر تهران قرار دارد اما بنا برنظراکثر کارشناسان شهری، مهمترین دلیل آلودگی هوای تهران – و ایضآ کلان شهرهای دیگر – ناشی از تردد چندین میلیون وسائط نقلیه در سطح شهرهاست. اتومبیل ها ( که بعضآ از فرسودگی و اشکالات عمده فنی رنج میبرند) و موتورسیکلت ها (که در شرائط ایده آل و بدون نقص فنی دوالی سه برابر یک اتوموبیل سموم آلاینده تولید می کنند) به عنوان ابزار بالقوه آلودگی، درهنگامه بروز ترافیک و راه بندان های کشدار این توان مخرب به فعل در می آید.
در بررسی معضل بزرگ وقدیمی ‘ ترافیک’ نیز دلیل عمده را باید در احساس مسئولیت و احترام به حقوق دیگران از سوی رانندگان جستجو کرد.بارها شاهد بوده ایم که دربحبوحه تردد روان در یک بزرگراه، کم کم سرعت ها کاسته و درچشم بهم زدنی بزرگراه بسته می شود.زمان زیادی در عصبیّت و اتلاف وقت می گذرد تا بالاخره یک اتومبیل فرسوده دیده شود که دچار نقص فنی شده است. به عبارت دیگر بی توجهی فردی در استفاده نادرست از یک اتومبیل اسقاطی، هزاران اتومبیل دیگر را وادار به توقف ناخواسته و لاجرم تولید مواد آلاینده نموده است.
روی دیگر سکه نیزهمان داستان قدیمی نارسائی های فرهنگی در هنگام رانندگی است. کسانی که شاید در حوزه اجتماعی از شان و شحصیت والائی هم برخوردار باشند امـّا به محض دست بردن به غربیلک فرمان اتومبیل انسان دیگری می شوند مانند رانندگان دیگر با هر سطح و طبقه اجتماعی.
راقم این سطور بارها به این مسئله اشاره کرده که ترافیک تهران مشکل سخت افزاری ندارد. ظرّفـیت خیابانها و بزگراههای تهران شاید منطبق با استانداردهای جهانی نباشد امـّا با کمی جدیّت متولیان امر، پاسخگوی تردد خودروهای موجود هست. مشکل آلودگی هوای تهران را عمدتآ باید درارتباط با وسائط نقلیه و سپس در فرهنگ رانندگی و عدم احترام به قوانین راهنمائی جستجو کرد. به همین دلیل معتقدم ساخت معبرهای شهری و بزرگراههای بیشتر، دردی از هزار توی ترافیک تهران درمان نخواهد کرد.
نگاهی دقیق به علل بروز راهبندانهای طولانی نشان می دهد که توقفهای دوبله ، سوبله و خلافهای متعدد و زیرپا گذاشتن مکررقوانین رانندگی است که دلیل عمده ترافیک و توقف ناخواسته می شود. کیست که نداند کارکردن موتور وسائل نقلیه در حالت توقف چه آلاینده های مضاعفی را وارد تنفس شهروندان می کند؟
بی مناسبت نیست اشاره کنیم که در دو – سه سال اخیر شاهد شکل گیری یک معضل دیگر هستیم که با بی توجهی مسئولین شهری روزبروز گسترده تر و قانونی تر (!) می شود. معضلی که از زیر پا گذاشتن حقوق عامّه آغازشده و بی تردید به سنگین تر شدن گره ترافیک و بروز درگیری های فیزیکی می انجامد.
معلوم نیست که برخی از صاحبان مشاغل و مالکین ساختمانها ، با استفاده از کدام حق فردی به خود اجازه داده اند که کنار خیابان ها – که متعلق به عموم است – را به نفع خود مصادره کرده و با گذاشتن سطل زباله، صندلی شکسته و … به احدی اجازه توقف ندهند و اعتراض به حق برخی ازمردم را با الفاظ رکیک پاسخ دهند؟ این پدیده جدید – که در آغاز شکل گیری قرار دارد- مانند دیگر معضلات شهری برآینـد مستقیم شانه خالی کردن ادارات و سازمانهائی است که رسیدگی به آن را خارج از حیطه مسئولیت خود می دانند.
پدیده هائی مانند آلودگی هوا، به مثابه یک زنجیری است که حلقه های آن راعملکرد نادرست برخی از شهروندان با سوء استفاده از چشم بستن متولیان قانونی تشکیل می دهد. بی توجهی به عملکرد خطای آن دسته از شهروندانی که یا نمی دانند و یا نمی خواهند بدانند که در حیطه زندگی شهری، منافع عمومی اگر ارجح به منافع فردی نباشد قطعآ در یک سطح قرار دارند.
اژدهای آلودگی هوا از عناصرمختلفی تشکیل شده و غلبه بر آن در گرو عزم واراده جدی تک تک شهروندان و متولیان امور شهری است.
منبع: پایگاه اینترنتی الف
منبع: ایرنا
184/

آلودگی هوا
۲۰مهر

«LEZ» اجرا نشده متوقف شد

اسماعيل دوستي، عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر در خصوص مباحث مطرح شده در اين جلسه در مورد اجرايي شدن طرح...

دنبال کنید @ اینستاگرام