کلیدواژه : گوینده

گاف گوینده خبر تلویزیون مصر برایش گران تمام شد

موبنا – به نقل از العالم، رسانه های مصری نوشتند خالد مهنی، معاون خبر تلویزیون مصر، روز یکشنبه، منا شکر، برای تحقیقات به دستگاه های ذی صلاح ارجاع داده شده است تا دربارۀ اقدامش تحقیق شود. منا شکر، در مشروح اخبار شبکۀ یک مصر، هنگام خواندن خبری دربارۀ محمد مرسی گفته بود: «جناب رئیس جمهور، محمد مرسی، به ۲۰ سال زندان متهم شده است». این در حالی است که او باید تعبیر «رئیس جمهور مخلوع» را به کار می برد نه «جناب رئیس جمهور» را.

تلویزیون رسمی مصر، از زمان سرنگونی مرسی در سال ۲۰۱۳، از او با عنوان «رئیس جمهور مخلوع» یاد می کند.

 منبع: ایران 

Mobna-Telegram