کلیدواژه : کمال تبریزی

جراحان ارشاد دست از جراحی بچه‌هایمان بردارند

کمال تبریزی در مراسم اکران افتتاحیه فیلم «از رئیس جمهور پاداش نگیرید» حضور یافت تا درباره فیلمش سخن بگوید.او با  اشاره به هفت سال توقیف این فیلم گفت: «این روزها وقتی پیش دکتر می‌روم احساس می‌کنم حالم بهتر است. این اتفاق برای فیلم هم افتاده است. بعد از هفت سال متخصصان و جراحان مختلف وزارت ارشاد کارمان را جراحی کردند چون معتقد بودند این کودکی که متولد شده بیمار است.» او همچنین اظهار امیدواری کرد که جراحان مختلف دست از جراحی فیلم‌ها بردارند تا سینماگران بتوانند فیلم‌هایشان را بدون جرح و تعدیل به مخاطبان نشان دهند.

دنبال کنید @ اینستاگرام