کلیدواژه : کامیون حمل گوجه

عکس/ واژگونی کامیون‌ حمل گوجه در کازرون

دنبال کنید @ اینستاگرام