کلیدواژه : کاشت درخت

کاشت درخت به نیت شهدا در تهران

22 هزار و 750 درخت فردا به نیت و نیابت از شهدای شهر تهران کاشته خواهد شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام