کلیدواژه : کابل بر

پنج مرکز مخابراتی توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار موبنا، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با پیش شماره های 3337 الی 3339 و 3374 الی 3377 در محدوده خیابان های ابن سینا ، خدابنده لو ، شیرمحمدی ، رحیمی ، شهید سلیمانی و بلوار بسیج ، در مرکز مخابرات شهید دستغیب با پیش شماره های 2239، 2270 الی 2275 و 2685 در محدوده مرکز و در مرکز مخابرات شهرقدس با پیش شماره های 4681 الی 4689 در محدوده بلوار 45 متری انقلاب ، صنعت پنجم و بلوار جمهوری به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید نصر آبادی با پیش شماره های 3320 الی 3324 از ساعت 23 به مدت 8 ساعت و در مرکز مخابرات اندیشه 3 با پیش شماره های 6555 الی 6557 از ساعت 24 به مدت 6 ساعت دچار اختلال می شود.
129/

۰۲تیر

3 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار موبنا، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید دستغیب با پیش شماره های...

دنبال کنید @ اینستاگرام