کلیدواژه : ویکی لیکس

ویکی لیکس ایمیل های محرمانه اوباما را منتشر کرد

موبنا – پایگاه اینترنتی ویکی لیکس که وعده داده به مدت یک هفته ای میل های محرمانه اوباما را افشا کند در نخستین روز، شش مجموعه از ایمیل های وی و جان پودستا رئیس ستاد انتخاباتی کلینتون را منتشر کرد.

 منبع: مهر

Mobna-Telegram

دنبال کنید @ اینستاگرام