کلیدواژه : نشست تخصصی اقتصاد سلامت

مسائل مالی مهم ترین عامل انگیزشی در تعیین سرنوشت نظام سلامت است

موبنا – به گزارش خبرنگار موبنا، حمیدرضا صفی خانی در نشست تخصصی اقتصاد سلامت با عنوان سند ملی دیابت، بیمه ها و نظام پرداخت، با بیان اینکه اگر کارکردهای نظام سلامت در تعامل با هم باشند، عدالت در بهره وری در هزینه های سلامت برای مردم ایجاد می شود، گفت: در موضوع سلامت با مباحثی از جمله دسترسی، کارایی و کیفیت مواجه هستیم و موظفیم خدمات سلامت را برای همگان فراهم کنیم.


رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه تهران افزود: برای رسیدن به این هدف نیازمند وضع مقررات ، اصلاح ساختارها، توجه به نظام پرداخت و نظام مالی هستیم.
صفی خانی اضافه کرد: متاسفانه در کشور ما با ساختار بسیار بازی می شود زیرا تغییر دادن ساختارها راحت است و از طرفی دیگر انتظار داریم ، با تغییر ساختار ،کارایی حاصل شود در حالی که برای رسیدن به کارایی باید به سایر موضوعات نیز توجه داشته باشیم.

صفی خانی با بیان اینکه نظام های پرداخت در بیشتر کشورهای دنیا مبتنی بر ساختار و رفتار مورد انتظار منابع تنظیم می شوند، گفت: اصولا نظام های پرداخت به دو دسته مبتنی بر زمان مانند حقوق و دستمزد و مبتنی بر عملکرد تقسیم می شوند که متاسفانه در کشور ما پرداخت مبتنی بر عملکرد را با پرداخت مبتنی بر ارایه خدمات به همگان اشتباه می گیرند.

۰۹مهر

یک مقام مسئول در تامین اجتماعی: رستوران ها باید میزان کالری غذاها را به مشتریان اعلام کنند

موبنا – به گزارش خبرنگار موبنا، شهرام غفاری در نشست تخصصی اقتصاد سلامت با عنوان سند ملی دیابت، بیمه ها و نظام...

دنبال کنید @ اینستاگرام