کلیدواژه : نبش قبر

نبش قبر تدفین شده ها در عربستان آغاز شد

سعید اوحدی درباره نبش قبر پیکرهای جان باخته در منا اظهار کرد: نبش قبر برخی پیکرهای هموطنان تدفین شده در عربستان آغاز شد.
وی ادامه داد: 72 مدفون داشته‌ایم، که خانواده 40 تن گفته اند پیکر همانجا بماند و32 خانواده خواستار بازگشت پیکرها هستند.
184/

۰۸اردیبهشت

نبش قبر جسد پیرزن به خاطر اشتباه بیمارستان!

ین ماجرای عجیب صبح دیروز و زمانی که بستگان زن 90ساله‌ای به نام اکرم راهی بیمارستانی در شرق تهران شده بودند تا جسد...

دنبال کنید @ اینستاگرام