کلیدواژه : مرکز مخابراتی

توسعه شبکه کابل در 2 مرکز مخابراتی

موبنا – با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات پیام نور با پیش شماره های 4440 الی 4449، 4460 الی 4462، 4429، 4427، 4489، 4604 در محدوده باکری، اشرفی اصفهانی، باهنر، نیایش و در مرکز مخابرات شهید محسنیان با پیش شماره های 6639، 6678 الی 6682 در محدوده راه آهن، خیابان 17 شهریور، کرمی، 15 متری سوم و دوم جنوبی حداکثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

۲۵شهریور

توسعه شبکه کابل در 5 مرکز مخابراتی

موبنا – با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات خاتم الانبیاء (ص) با پیش شماره های 3660 الی 3667...

۱۶شهریور

5 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

موبنا – با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات پیام نور با پیش شماره های 4427، 4429، 4440 الی...

۱۰خرداد

7 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

موبنا – با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید حق شناس با پیش شماره های 4470 الی 4476 در...

دنبال کنید @ اینستاگرام