کلیدواژه : مرکز مخابرات

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید ثابت قدم

موبنا – با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید ثابت قدم با پیش شماره 4490 در محدوده جاده مخصوص کرج، کیلومتر 13، شرکت گروه بهمن به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

۲۵شهریور

کابل برگردان در مرکز مخابرات رباط کریم

موبنا – با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات رباط کریم با پیش شماره های 5641 الی 5643، 5673 در...

۱۸شهریور

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید تندگویان

موبنا – با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های 2230 الی 2233،...

دنبال کنید @ اینستاگرام