کلیدواژه : كسب و كار الكترونيكي

كسب و كار الكترونيكي در ايران با همكاري سازمان ملل متحد افزايش مي‌يابد

به گزارش خبرنگار ما، اجلاس اين شورا كه موسوم به ايفكت است هر سال دو بار در يكي از 19 كشور عضو اين همگرايي برپا مي‌شود. اجلاس اخير كه تا فردا در هتل اسپيناس تهران برپاست به دنبال دريافت خدمات مشاوره اي سازمان ملل متحد براي راه اندازي كسب و كار الكترونيكي و توسعه آن در ايران است. علاوه بر اين در اين اجلاس، موضوع استاندارسازي كدها و پيام هاي تجاري و همچنين ساده‌سازي و همگون سازي فرآيندهاي تجاري بين اعضاي شوراي مذكور مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد./

دنبال کنید @ اینستاگرام