کلیدواژه : غفوریان

رقابت نفس گیر جواد رضویان و مهران غفوریان

بر اساس اظلاعات سامانه این برنامه در حال حاضر تعداد آرای جوادرضویان 1335665و تعداد آرای مهران غفوزیان1335799 است. این در حالی است که ساعتی شیش رضویان با اختلاف کمی پیشی گرفته بود.

176/

۱۸مهر

مهران غفوریان، رضویان را جاگذاشت

این دو کمدین که در برنامه جمعه شب به رقابت پرداختند بعد از برگزاری مسابقه از طریق پیامک برنامه خندوانه مورد...

دنبال کنید @ اینستاگرام