کلیدواژه : علیپور

علیپور، سیزدهمین شماره 7 تاریخ پرسپولیس

به گزارش “ورزش سه”، برای اولین بار نام تمام صاحبان پیراهن شماره 7پرسپولیس قبل و بعد از علی پروین را مرور می کند.
قبل از آمدن علی پروین، در سال های قبل از 1349، فریدون ممبینی و بهمن رحمت شاهی این پیراهن را برتن داشتند. علی پروین 7 پرسپولیس را تا سال 1366 به تن کرد، از آن پس، پروین فقط 2 نفر را به خواست خود صاحب پیراهن 7 کرده است، این نفرات، حمید استیلی و محمد پروین بوده اند.
سایر نفرات صاحب شماره 7 یا مثل کوروش لرستانی، عبدالله ریاحی، حامد کاویانپور، محمود شافعی، حسین بادامکی بعد از یک بار پرو این پیراهن آن را از تن خارج کرده و یا مثل حمیدرضا علی عسگر و میثم سلیمانی این پیراهن برایشان آمد نداشته است.

 

دنبال کنید @ اینستاگرام