Tag: شهاب سنگ

شهاب سنگ

تکه شهاب سنگ گم شده پیدا شد

به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، تکه شهاب سنگی که شهر را روشن کرده بود در 115 کیلومتری زنجان یافت شد.

حادثه حوادث
۰۹تیر

جزییات سقوط شهاب سنگ در همدان

سقوط یک شهاب سنگ کوچک روی بام خانه‌ای در این شهر ساکنان خانه را شوکه کرد و خیلی زود خبر آن در همه جا پیچید. رضا...

دنبال کنید @ اینستاگرام