Tag: سیمکارت های بی هویت

غلامرضا داداش زاده

اجرای مرحله دوم طرح ساماندهی سیمکارت‌های فاقد اطلاعات

به گزارش خبرنگار موبنا، غلامرضا داداش‌زاده از اجرای مرحله دوم طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص خبر داد و اظهار کرد: با توجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال می‌شود تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در اپراتور ایرانسل هزار و 745 مشترک اعتباری و در اپراتور همراه اول 620 مشترک دائمی و 35 هزار و 32 مشترک اعتباری بیش از 10 سیم‌کارت دارند، درباره مهلت زمانی مراجعه به امور مشترکان عنوان کرد: مشترکان دارای بیش از 10 سیم‌کارت تا پایان خرداد ماه جاری فرصت دارند به امور مشترکان اپراتور خود مراجعه کنند و درصورت عدم مراجعه، تمامی سیم‌کارت‌های این افراد از ابتدای تیرماه قطع می‌شود.
129/

سیمکارت
۲۲اردیبهشت

دردسرهای بی سرانجام سیمکارت های بی نام و نشان

مزاحمت های تلفنی پی در پی که موجب شکایت های مختلفی از سوی افراد شده و در برخی موارد این موضوع موجب برهم زدن کانون...

دنبال کنید @ اینستاگرام