Tag: سازمان نظام صنفی

ارایه تسهیلات برای بازگرداندن نخبگان ICT به کشور

به گزارش خبرنگار موبنا، به موجب این توافق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حقوق متخصصان برجسته ایرانی غیرمقیم در شرکت های مورد تایید سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را تا سقف یک سال تامین خواهد کرد.
ناصر علی سعادت رئیس سازمان نصر کشور، با بیان این مطالب افزود: نیمی از حقوق، مزایا، بیمه و مالیات به فرد مورد تایید سازمان نظام صنفی رایانه ای و به مدت یک سال توسط معاونت امور بین الملل و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پرداخت خواهد شد علاوه بر این، تسهیلات نظام وظیفه تخصصی به متقاضیان مشمول سربازی پس از تایید کمیته نظام وظیفه تخصصی ایرانیان غیرمقیم بنیاد ملی نخبگان اعطا می شود.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، با تاکید بر ایجاد انگیزه برای بازگشت متخصصان ایرانی که در خارج از کشور تحصیل کرده اند، گفت: استفاده از ظرفیت های علمی و پژوهشی متخصصان برجسته ایرانی غیر مقیم هدف اصلی این توافق بوده است. باید از طریق ارائه تسهیلات مناسب انگیزه لازم را برای نخبگان علمی کشور فراهم کنیم تا به کشور بازگردند. حضور آنها در شرکت ها و پروژه های معتبر و بزرگ کشور زمینه را در جهت کسب مهارت ها، تکنیک های نوین و توسعه فناوری های نوظهور و پیشرفته هموار می سازد.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به نقش سازمان نظام صنفی رایانه ای در فرآیند تایید صلاحیت داوطلب و اعتبار شرکت های وابسته، افزود: سازمان نظام صنفی رایانه ای ابتدا باید مدارک داوطلب را با توجه به پیشینه و توانایی های علمی، پژوهشی و سوابق کاری مرتبط مورد بررسی کارشناسی قرار دهد سپس از طریق انجام مصاحبه با وی صلاحیت عمومی و تخصصی او را با توجه به معیارهای ارزیابی تعیین شده از سوی معاونت تایید و فرد برگزیده را به شرکت وابسته جهت عقد قرارداد معرفی کند. در نهایت نیز سازمان موظف به ارائه گزارش عملکرد پس از یک سال است.
سعادت در ادامه افزود: تمامی شرکت های فناوری پیشرفته و دانش بنیان صنعت فاوا در صورت تایید سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور قادر خواهند بود، نخبگان و متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات غیر مقیم را از طریق تسهیلات ارائه شده به خدمت بگیرند.
معاونت امور بین الملل و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نیز متعهد شده تا منابع مالی لازم را تامین کند و با اطلاع رسانی مناسب، تقاضاهای دریافتی را برای انجام امر کارشناسی به سازمان نظام صنفی رایانه ای ارجاع دهد.
129/

۲۴اردیبهشت

عدم تخصیص اعتبار تسهیلات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار موبنا، “ناصر علی سعادت” در این باره افزود: توان فنی و تخصصی برای بررسی تقاضاهای مطرح‌شده...

دنبال کنید @ اینستاگرام