Tag: دندانپزشک محسن افشانی

علیرضا نیکبخت و خانم دکترِ معروف! جالب است تعداد فالوئر های خانم دکتر از خیلی از چهره ها سبقت گرفته است!

علیرضا نیکبخت و خانم دکترِ معروف! جالب است تعداد فالوئر های خانم دکتر از خیلی از چهره ها سبقت گرفته است!

پیام صادقیان یکی از رمز های موفقیتش در چند هفته اخیر را فاش کرد
۱۶آذر

پیام صادقیان یکی از رمز های موفقیتش در چند هفته اخیر را فاش کرد

و ماجراهای محسن افشانی و دندانپزشک اش ادامه دارد
۰۲شهریور

و ماجراهای محسن افشانی و دندانپزشک اش ادامه دارد

شهرزاد کمالزاده و علی صالحی در کنار خانم دندانپزشک معروف!
۱۰مرداد

شهرزاد کمالزاده و علی صالحی در کنار خانم دندانپزشک معروف!

سلفی محسن جانِ افشانی در کلینیک دندانپزشکی در کنار خانم دکتر و دستیاران
۰۵مرداد

سلفی محسن جانِ افشانی در کلینیک دندانپزشکی در کنار خانم دکتر و دستیاران

0000
۰۵مرداد

تشکر ویژه پیام صادقیان از دندانپزشکش که گویا همان دندانپزشکِ محسن افشانی است

دنبال کنید @ اینستاگرام