کلیدواژه : جدول لیگSERIEA

جدول لیگSERIEA

SeriA

۰۴مهر

جدول لیگSERIEA

۰۳شهریور

جدول لیگSERIEA

۲۸اردیبهشت

جدول لیگSERIEA

۲۲اردیبهشت

جدول لیگSERIEA

# تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز 1 یوونتوس 35 24 8 3 65 20 45 80 2 آاس رم 35 17 13 5 49 27 22 64 3 لاتزیو 35 19 6 10...

۱۵اردیبهشت

جدول لیگSERIEA

# تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز 1 یوونتوس 34 24 7 3 64 19 45 79 2 آاس رم 34 17 13 4 48 25 23 64 3 لاتزیو 34 19 6 9...

دنبال کنید @ اینستاگرام