کلیدواژه : آخرین قیمت گوشت مرغ

آخرین قیمت گوشت مرغ

Morgh

۲۷اردیبهشت

مرغ کیلویی ۶۵۰۰ تومان

به گزارش موبنا به نقل از خبرگزاری فارس مرغ از جمله مواد پروتئینی است که علیرغم تولید قابل توجه آن در کشور از ثبات...

۲۲اردیبهشت

آخرین قیمت گوشت مرغ

دنبال کنید @ اینستاگرام