منابع دیگر

۲۹دی

برترین برندهای ۲۰۱۶ از نگاه اینتربرند(+جدول)

...

۲۸دی

سفر به یک پارک نظامی!(+عکس)

http://www.gunsmonitor.com/7569/7569/

۲۸دی

با سوبارو تا آمریتسار(دیدنی های روز)

http://www.poolnews.ir/fa/news/215149/%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1

۲۸دی

داروهایی با اثر منفی بر میل جنسی!

http://www.asriran.com/fa/news/517966/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C

۲۸دی

دومین کارخانه ی بزرگ آلومینیوم در جهان(گزارش تصویری)

...

۲۶دی

پرنده ای که بازنشسته نمی شود!(+عکس)

http://www.gunsmonitor.com/7555/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF/

۲۶دی

امبرائر؛ پرنده برزیلی (+عکس)

http://www.poolnews.ir/fa/news/214916/%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

۲۵دی

از نیویورک تا فیلادلفیا(تصویری روز)

http://www.poolnews.ir/fa/news/214643/%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C%D8%A7

۲۵دی

بزرگ ترین معدن زغال سنگ در روسیه(+عکس)

http://www.poolnews.ir/fa/news/214634

۲۵دی

تاریخ زنده جنگ جهانی دوم در روسیه! (+عکس)

http://www.gunsmonitor.com/7524/

۲۳دی

بهترین مقاصد گردشگری سال ۲۰۱۷ (+عکس)

http://news.118safar.com/fa/news/3047

۲۳دی

شکارچی پهپاد! (+عکس)

http://www.gunsmonitor.com/7513/

۲۳دی

سفر تصویری به نووراسیسک؛ بزرگ ترین بندر روسیه (+عکس)

http://www.poolnews.ir/fa/news/214390

۲۲دی

بهشتی کوچک در سانتافه! (+عکس)

http://news.118safar.com/fa/news/3039

۲۲دی

روس ها و تولید نفت در اقیانوس منجمد شمالی (+عکس)

http://www.poolnews.ir/fa/news/214234

۲۲دی

یکی از پناهگاه های متروکه دوران شوروی (+عکس)

http://www.gunsmonitor.com/7477/

۲۰دی

از تجهیزات نظامی مدرن روسیه (+عکس)

http://www.gunsmonitor.com/7466/

دنبال کنید @ اینستاگرام