منابع دیگر

۰۱مرداد

این شهر ارزانترین تاکسی های دنیا را دارد!

...

۰۱مرداد

برترین کشورهای جهان در امنیت سایبری

...

۳۱تیر

وقتی با “آلپا” پیچیده ترین جزئیات ساده می شوند! (+عکس)

...

۳۱تیر

بمب افکن سلطنتی با آلومینیوم نامرغوب!(+عکس)

...

۲۸تیر

زره پوش بازیابی در میدان جنگ!(+عکس)

http://www.gunsmonitor.com/9331/%D8%B2%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF/

۲۸تیر

دنیای گجت ها؛ از وایت فاکس تا بی رابیت (+عکس)

...

۲۸تیر

یک کارخانه خودروسازی فوق مدرن (+عکس)

...

۲۷تیر

مجله ای برای ماشین بازها!

http://www.poolnews.ir/fa/news/236328/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7

۲۵تیر

از لذت عکاسی تا دردسرهای فناورانه! (+عکس)

...

۲۵تیر

کشورهای جهان با بیشترین متخصصان هوش مصنوعی (+عکس)

...

۲۴تیر

نگاهی به تانک چرچیل(+عکس)

http://www.gunsmonitor.com/9309/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%86%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%84/

۲۴تیر

تجربه شارژ فولادی! (+عکس)

http://www.poolnews.ir/fa/news/235903/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

۲۲تیر

چین و رکورد ثبت اختراع در سال ۲۰۱۶ (+عکس)

...

۲۱تیر

گرانترین خودروهای جهان (+عکس)

http://www.poolnews.ir/fa/news/235629/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

۱۹تیر

کُرد؛ مسلسل سنگین روسی(+عکس)

http://www.gunsmonitor.com/9279/%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D8%9B-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B9%DA%A9%D8%B3/

۱۹تیر

۱۰ بانک برتر جهان (+عکس)

http://www.poolnews.ir/fa/news/235495/10-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

۱۹تیر

۱۰ ثانیه برای کاملترین نظافت دندان!(+عکس)

...

دنبال کنید @ اینستاگرام