منابع دیگر

۰۶خرداد

راکول B-1 لنسر؛ نیزه ای در آسمان(+عکس)

http://www.gunsmonitor.com/8866/%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84-b-1-%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%9B-%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86/

۰۶خرداد

دنیل ولینگتون؛ زمانسنج بین المللی واقعی!(+عکس)

...

۰۴خرداد

برترین های بازار تلفن همراه در هند (+عکس)

...

۰۳خرداد

بمب افکنی با طراحی غیر معمولی! (+عکس)

http://www.gunsmonitor.com/8841/%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3/

۰۳خرداد

دوچرخه الکتریکی در کوله پشتی! (+عکس)

۰۲خرداد

برترین تولیدکنندگان سیب در جهان

http://www.poolnews.ir/fa/news/230035/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

۰۱خرداد

این تانک با مشارکت فیات و اویکو ساخته شده است!(+عکس)

...

۰۱خرداد

شیرینی فروشی آقای تاد!

http://www.poolnews.ir/fa/news/229894/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AF

۳۱اردیبهشت

میز کار با حس بوئینگ!(+عکس)

http://www.gunsmonitor.com/8809/%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF/

۳۱اردیبهشت

خوابی راحت با چراغ هوشمند یو پی (+عکس)

...

۳۰اردیبهشت

برترین کمپانی های حوزه رباتیک (+عکس)

...

۲۸اردیبهشت

مربی هوشمند شما! (+عکس)

http://www.poolnews.ir/fa/news/229515/%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

۲۷اردیبهشت

گربه های انتحاری!(عکس)

http://www.gunsmonitor.com/8788/%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%DB%8C/

۲۷اردیبهشت

برترین تولیدکنندگان گلرنگ در جهان (+عکس)

...

۲۷اردیبهشت

قدرت نظامی آذربایجان؛ اعداد و ارقام (آذربایجان/۵۹ جهان)

...

۲۶اردیبهشت

ویترین برند (آخرین به‌روزرسانی)

http://www.poolnews.ir/fa/news/229217/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C

۲۶اردیبهشت

بمب افکنی در اتاق کنفرانس!(+عکس)

http://www.gunsmonitor.com/8765/%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3/

دنبال کنید @ اینستاگرام