آلفارومئو کارابو (عکس)

موبنا - آلفارومئو کارابو خودرویی است که در سال‌های ۱۹۶۸تولید شده‌است.

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-34

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-33-800x5

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-32-800x4

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-31-800x3

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-30-800x4

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-29-800x6

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-28-800x6

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-27

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-26-800x4

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-25-800x5

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-24-800x4

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-22-800x4

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-21-800x4

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-19-800x5

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-18-800x6

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-17-800x6

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-16-800x3

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-15-800x4

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-14-800x3

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-13-800x3

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-12-800x6

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-9

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-8

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-7

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-6

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-5

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-4

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-3-800x38

concept-flashback-1968-alfa-romeo-carabo-by-bertone-1-800x60

Mobna-Telegram

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − 7 =

دنبال کنید @ اینستاگرام