تصاویر: من اگر خارم و گر گل چمن آرایی هست!

برای طـراحی فضای سبز ابتدا محـل گـل و درختـان را مشـخص مـی كنند و سـپس چمن كاری را در مناطق خالی انجام می دهند. هم اکنون توجه شما را به دیدن نمونه های بسیار زیبایی از هنر چمن آرایی جلب می کنیم.

موبنا – چـمن بيـشترين نقش را در تصفـيه وكـاهـش آلــودگی هوا در مـحـيط های شـهري بـر عـهـده دارد. چـمــن را باید هــر 15روز يـك بار كـوتاه كرده. در هنر چمن آرایی، از  چمـن در حکم بوم نقاشـی در كاشـت فضـای سـبز اسـتفاده می كنند؛ يعنی به عنـوان زمـينه ی فضـای سـبز اسـتفاده می شود. برای طـراحی فضای سبز ابتدا محـل گـل و درختـان را مشـخص مـی كنند و سـپس چمن كاری را در مناطق خالی انجام می دهند. هم اکنون توجه شما را به دیدن نمونه های بسیار زیبایی از هنر چمن آرایی جلب می کنیم.

تصاویری از چمن‌آرایی‌های بسیار زیبا
تصاویری از چمن‌آرایی‌های بسیار زیبا
تصاویری از چمن‌آرایی‌های بسیار زیبا
تصاویری از چمن‌آرایی‌های بسیار زیبا
تصاویری از چمن‌آرایی‌های بسیار زیبا
تصاویری از چمن‌آرایی‌های بسیار زیبا
تصاویری از چمن‌آرایی‌های بسیار زیبا
تصاویری از چمن‌آرایی‌های بسیار زیبا
تصاویری از چمن‌آرایی‌های بسیار زیبا
تصاویری از چمن‌آرایی‌های بسیار زیبا
تصاویری از چمن‌آرایی‌های بسیار زیبا
تصاویری از چمن‌آرایی‌های بسیار زیبا
تصاویری از چمن‌آرایی‌های بسیار زیبا
تصاویری از چمن‌آرایی‌های بسیار زیبا
 منبع: تابناک باتو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 3 =

دنبال کنید @ اینستاگرام