مرگ ۹۶۷نفر در تصادفات نوروزی

در ايام نوروز امسال ، ۹۶۷ نفر در حوادث رانندگي كشته شده اندكه اين تعداد نسبت به متوسط روزانه ايام مشابه در سال گذشته يک نفر، معادل يك دهم درصد كاهش يافته است.

موبنا – سازمان پزشكي قانوني كشوراعلام کرد: در نوروز امسال ۶۸.۹ درصد كشته هاي حوادث رانندگي مربوط به جاده هاي برون شهري (۶۶۶ نفر)، ۲۱.۳ درصد در راه هاي درون شهري (۲۰۶ نفر)،۹.۳ درصد در جاده هاي خاكي- روستايي (۹۰ نفر) و محل تصادف نيم درصد موارد (۵ نفر) نا معلوم بوده است.

همچنين تعداد متوفيان تصادف در جاده هاي برون شهري ۳.۹ درصد و درون شهري ۲.۴ درصد کاهش يافته و در جاده هاي خاكي-روستايي ۵۰ درصد افزايش يافته است.

بيشترين كشته ها در روز ۷ فروردين

بر اساس اين گزارش بيشترين تصادفات منجر به مرگ در روزهاي ۷ فروردين (۷۲ نفر)، پنج فروردين(۶۵ نفر) و ۲۷ اسفند(۶۰ نفر) وكمترين تصادفات منجر به مرگ در روزهاي چهاردهم فروردين (۲۳ نفر) و ۱۵ فروردين (۳۲ نفر) رخ داده اند.

بيشترين تلفات در استان فارس و كمترين در ايلام

استان‌هاي فارس( ۸۶ نفر)و خوزستان(۶۹ نفر) بيشترين و استان‌هاي زنجان (۶ نفر) و ايلام (۹ نفر) كمترين تعداد كشته هاي ناشي از تصادف را داشته اند. بيشترين درصد افزايش در مرگ هاي ناشي از تصادفات مربوط به ايام نوروزامسال نسبت به سال گذشته در استان‌هاي بوشهر(۱۷۵درصد) و گلستان(۱۲۵ درصد) و بيشترين كاهش مربوط به استان‌هاي زنجان (۷۱.۴ درصد) و ايلام (۴۰ درصد) بوده است.

بیش از ۷۰درصد کشته ها مرد هستند

اين بررسي نشان مي دهد كه ۷۱.۴ درصد از كشته هاي ناشي ازحوادث رانندگي مرد و ۲۸.۶ درصد زن بوده اند. از لحاظ تحصيلي ۲۳.۵ درصد بيسواد، ۴۹.۴ درصد داراي تحصيلات كمتر از ديپلم، ۱۵.۵ درصد ديپلمه، ۱۰ درصد بالاتر از ديپلم و ۱.۵ درصد نامعلوم بوده است.

۳۵درصد تلفات راننده وسيله نقليه

در زمان وقوع حادثه ۳۵ درصد از افراد راننده وسيله نقليه، ۱۹.۵درصد عابر پياده و۴۳درصد سرنشين يا ترك وسيله نقليه بوده اند.

بيشترين تلفات در گروه سني ۱۸ تا ۲۹ ساله‌ها

از لحاظ سني ۱۲.۲ درصد افراد ۱۰ سال و كمتر،۶ درصد ۱۷-۱۱ سال، ۲۸.۵ درصد ۲۹-۱۸ سال،۲۷.۱درصد ۴۹-۳۰ سال و ۲۵.۸درصد كشته هاي تصادفات ۵۰ سال به بالا داشته اند.

نحوه وقوع تصادف ۴۳.۵ درصد از افراد متوفي ناشي از برخورد دو وسيله نقليه، ۲۷.۴ درصد واژگوني وسيله نقليه و ۱۹.۵ درصد ناشي از برخورد وسيله نقليه به عابر و ۶.۷ درصد وسيله نقليه به شيء ثابت متوفي بوده است.

۳۵درصد متوفيان خودروي سواري داشتند

خودرو مورد استفاده ۵۰.۷ درصد از افراد متوفي خودرو سواري ،۱۹.۴ درصد موتورسيكلت، ۵.۶ درصد وانت بار ، پنج دهم درصد اتوبوس و ميني بوس و ۲.۲ درصد كاميون،كاميونت و تريلي بوده است. (۱۹.۵ درصد عابر و ۲.۱ درصد ساير).

همچنين در مواردي كه فوت متوفي ناشي از برخورد وسايل نقليه به يكديگر بوده، در ۵۴.۴ درصد موارد خودروي مقابل با خودروي متوفي خودروي سواري، ۱۱.۲ درصد وانت بار، ۱۱.۲ درصد كاميون، ۹.۷ درصد تريلي، ۴.۵ درصد موتورسيكلت، ۳.۸ درصد كاميونت،۱.۷ درصد اتوبوس و ۳.۵ درصد ساير خودروها بوده است.

علت اصلي مرگ در تصادفات ضربه به سر

علت اصلي مرگ ۵۲.۱ درصد از افراد ضربه به سر، ۲۳.۱ درصد شكستگيهاي متعدد، ۸.۸ درصد به دليل خونريزي، ۱۰.۴ درصد به دليل علل اشتراكي و۵.۶ درصد به دلايل ديگر بوده است.

۵۱درصد تلفات تصادفات در محل حادثه جان باخته اند

همچنين محل فوت۵۱.۲ درصد از افراد در محل حادثه، ۸.۱ درصد حين انتقال به بيمارستان و محل فوت ۳۹.۵ درصد از افراد در بيمارستان بوده است. نحوه انتقال متوفي در ۸۹.۳ درصد موارد توسط آمبولانس، ۷.۹ درصد به وسيله وسايل نقليه عبوري، هشت دهم درصد بوسيله خودروي پليس، هشت دهم درصد ساير و در ۱.۲ درصد موارد نامعلوم بوده است.

 منبع: مهر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − 7 =

دنبال کنید @ اینستاگرام