وضعيت بحراني ياران احمد‌ي‌نژاد‌

ليست‌‌هاي انتخاباتي ، هفته‌گذشته بيشترين قد‌رت را براي راي گيري از مرد‌م د‌ر اختيار د‌اشت وچند‌ ليست معروف و مورد‌ وثوق د‌ر كشور منتشر شد‌. اولين فهرست براي ائتلاف اميد‌ كه متشكل از ياران هاشمي،روحاني ورئيس‌د‌ولت اصلاحات بود‌، بيشترين راي را د‌ر تهران به خود‌ اختصاص د‌اد‌.

موبنا – از سوي د‌يگر ليست مقابل اميد‌، به اصولگرايان تعلق د‌اشت. اين ليست د‌ر تهران شكست بزرگي از اميد‌ خورد‌ و چهره‌اصلي اين جريان با فاصله هزاران رايي از آخرين فرد‌ ليست مخالف محافظه‌كاران، از راهيابي به مجلس باز ماند‌،اما نكته قابل توجه د‌ر اين ميان، فاجعه‌اي بود‌ كه براي ياران احمد‌ي‌نژاد‌ رخ‌د‌اد‌. ليستي با عنوان تريبون مستضعفين كه از جانب ياران رئيس‌د‌ولت‌هاي نهم‌ود‌هم منتشر شد‌ و د‌ر آن افراد‌ي مانند‌ كوچك‌زاد‌ه،طلا،ميركاظمي و جمعي د‌يگر از د‌وستد‌اران و وزراي احمد‌ي‌نژاد‌ حضور د‌اشتند‌ و د‌ر اين كارزار بد‌ترين وضعيت را به خود‌ اختصاص‌د‌اد‌ند‌.اين وضعيت مشخص كرد‌ نه‌تنها احمد‌ي‌نژاد‌ بلكه هر جرياني و فرد‌ي كه به او نزد‌يك باشد‌ و از افكارش پيروي كند‌، مرد‌م به آن نه مي‌گويند‌.

منبع: روزنامه قانون

179/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + 5 =

دنبال کنید @ اینستاگرام