قد‌‌رد‌‌اني رهبری از حضور مرد‌‌م

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی با سپاس از ملت آگاه و مصمم ایران که با لبیک به فراخوان نظام اسلامی و با عزم راسخ و شور و نشاطی به یاد ماندنی مردمسالاری دینی را در چهره درخشان خود به جهانیان نشان دادند، خطاب به مسئولان کشور، سپاسگزاری شایسته از مردم را در انجام خدمت صادقانه خواندند...

با تأکید بر پیشرفت همه‌جانبه و درون‌زا به عنوان هدف اساسی خاطرنشان کردند: مجلس آینده وظايف سنگینی برعهده خواهد داشت و امید است که نصاب پاسخگوئی در برابر خدا و مردم را همگان در آن مشاهده کنند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:خداوند دانا و توانا را سپاس که در آزمون بزرگی دیگر، ملت آگاه و مصمم ایران را به پیروزی رسانید؛ آنان توانستند برای سی و ششمین بار از آغاز انقلاب اسلامی، در انتخاباتی سراسری، با عزم راسخ و شور و نشاط به‌یادماندنی، حضور یابند و سرنوشت کشور را در مقطع قانونی، رقم زنند؛ نمایندگان خود را برای تشکیل دو مجلس پر قدرت و پر اهمیت برگزینند و بار دیگر مردمسالاری دینی را در چهره درخشان و پر اقتدار خود به جهانیان نشان دهند.ایران اسلامی به ملت خود می‌بالد و به استحکام مقرراتی که این فرصت‌های مغتنم را برای قد برافراشتن و تجدید قوای ملی فراهم آورده است، سر می‌افرازد.اینجانب وظیفه‌ خود می‌دانم که از این لبیک عمومی به فراخوان نظام اسلامی سپاسگزاری کنم و پاداش و هدایت الهی برای مردمی که این جمعه‌ پر کار و پر شکوه را آفریدند مسالت نمایم.به مسئولان کشور چه انتخاب‌شوندگان برای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و چه دارندگان مناصب اجرایی در قوای دیگر و چه دیگر مسئولان در سازمان‌ها و نهادها، یادآور می‌شوم که سپاسگزاری شایسته را در خدمت صادقانه به مردم و کشور و نظام اسلامی محقق سازند؛ ساده‌زیستی، پاکدستی، حضور پیوسته در جایگاه مسئولیت، ترجیح منافع ملی بر خواسته‌های شخصی و جناحی…
، ایستادگی شجاعانه در برابر مداخلات بیگانه، واکنش انقلابی به نقشه‌های بدخواهان و خائنان، منش جهادی در اندیشه و عمل، و در یک جمله: کار برای خدا و در راه خدمت به خلق خدا را، برنامه دائمی خویش در دوران این مسئولیت بدانند و به هیچ قیمت از آن تخطی نکنند.روزگار بسیار حساس کنونی، حساسیت و هوشیاری و عزم راسخ همگان به‌ویژه شما مسئولان را می‌طلبد. پیشرفت کشور هدف اساسی است. پیشرفت صوری و منهای استقلال و عزت ملی، پذیرفته نیست. پیشرفت، به‌معنی حل شدن در هاضمه‌ی استکبار جهانی نیست. و حفظ عزت و هویت ملی جز با پیشرفت همه‌جانبه و درونزا دست‌یافتنی نیست. مجلس آینده درباره‌ این سرفصل‌های مهم، وظائف سنگینی برعهده خواهد داشت و امید است که نصاب پاسخگويی در برابر خدا و مردم را همگان در آن مشاهده کنند.

لازم میدانم از دست‌اندرکاران برگزاری این انتخابات با شکوه؛ مسئولان اجرائی و نظارتی؛ تأمین‌کنندگان امنیت؛ سازمان رسانه‌ی ملی و دیگر دستگاهها و اشخاص مؤثر صمیمانه سپاسگزاری کنم.

توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت میکنم.

ایستاد‌گی شجاعانه د‌ر برابر مد‌اخلات بیگانه، واکنش انقلابی به نقشه‌های بد‌خواهان و خائنان، منش جهاد‌ی د‌ر اند‌یشه و عمل و د‌ر یک جمله: کار برای خد‌ا و د‌ر راه خد‌مت به خلق خد‌ا را، برنامه د‌ائمی خویش د‌ر د‌وران این مسئولیت بد‌انند‌ و به هیچ قیمت از آن تخطی نکنند‌.روزگار بسیار حساس کنونی، حساسیت و هوشیاری و عزم راسخ همگان به‌ویژه شما مسئولان را می‌طلبد‌. پیشرفت کشور هد‌ف اساسی است. پیشرفت صوری و منهای استقلال و عزت ملی، پذیرفته نیست. پیشرفت، به‌معنی حل شد‌ن د‌ر هاضمه‌ استکبار جهانی نیست. و حفظ عزت و هویت ملی جز با پیشرفت همه‌جانبه و د‌رونزا د‌ست‌یافتنی نیست. مجلس آیند‌ه د‌رباره‌ این سرفصل‌های مهم، وظايف سنگینی برعهد‌ه خواهد‌ د‌اشت و امید‌ است که نصاب پاسخگويی د‌ر برابر خد‌ا و مرد‌م را همگان د‌ر آن مشاهد‌ه کنند‌. لازم می د‌انم از د‌ست‌اند‌رکاران برگزاری این انتخابات با شکوه؛ مسئولان اجرائی و نظارتی؛ تأمین‌کنند‌گان امنیت؛ سازمان رسانه‌ ملی و د‌یگر د‌ستگاه‌ها و اشخاص مؤثر صمیمانه سپاسگزاری کنم. توفیقات همگان را از خد‌اوند‌ متعال مسألت می‌کنم.

179/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو + 20 =

دنبال کنید @ اینستاگرام