گفت و گو با حجاریان پای صندوق رای

گفت‌وگويي كه در آن سعيد حجاريان از پيش‌بيني‌هايش براي مجلس آينده مي‌گويد؛ اينكه پيش از اين انتظار مجلس پنجم را داشته اما اگر مشاركت بالا رود مجلس دهم مجلسي شبيه مجلس سوم خواهد بود

به سختي وارد حوزه راي‌گيري شد. مدرسه كوچكي در محله محموديه تهران حوزه‌اي بود كه سعيد حجاريان براي راي دادن انتخاب كرده بود. دو نفر همراهي‌اش مي‌كردند.

روي صندلي نشسته بود و به مرد جواني كه براي راي دادن همراهي‌اش مي‌كرد توضيح مي‌داد فلان كانديدا به فلان نام شهره است اما شهرت واقعي‌اش را بنويس. همان‌طور كه روي صندلي نشسته بود از او پرسيدم چرا به حسينيه ارشاد نرفتيد؟

با خنده گفت: حسينيه ارشاد محل راي دادن اغنياست، من نمي‌توانم در صف شلوغ بايستم. نوشتن تعرفه راي كه تمام شد اصرار داشت خودش رايش را به صندوق بيندازد.

وقتي از راهروهاي مدرسه خارج مي‌شد مردمي كه براي راي دادن صف بسته بودند براي دقايقي صف‌هاي راي را رها كردند و در خيابان بازار سلفي گرفتن با مردي كه عنوان «تئوريسين جريان اصلاحات» را به دوش مي‌كشد گرم شد. وقتي درخواست مصاحبه كردم با روي خوش قبول كرد. شلوغي و ازدحام جمعيت سبب شد تا گفت‌وگو با سعيد حجاريان پس از راي دادن در انتخابات هفتم اسفند در ماشين انجام شود.

گفت‌وگويي كه در آن سعيد حجاريان از پيش‌بيني‌هايش براي مجلس آينده مي‌گويد؛ اينكه پيش از اين انتظار مجلس پنجم را داشته اما اگر مشاركت بالا رود مجلس دهم مجلسي شبيه مجلس سوم خواهد بود. حجاريان مي‌گويد امروز ما با يك لاريجاني متفاوت روبه‌رو هستيم ولي از سوي ديگر حضور افراد نزديك به او در ليست اصلاح‌طلبان را ائتلاف نمي‌داند بلكه معتقد است اين افراد به دليل رد صلاحيت گسترده اصلاح‌طلبان شانس حضور در ليست اميد را پيدا كردند. گفت‌وگوي كوتاهم كه تمام شد از ماشين پياده شدم.

پيرمردي با خنده به سوي خودرو آمد و گفت آقاي حجاريان شما اينجا چه كار مي‌كنيد؟ سعيد حجاريان با خنده انگشت جوهري‌شده‌اش را به سمت پيرمرد گرفت و گفت: «آمده‌ام به تمامي افراد هر دو فهرست راي دهم.» متن گفت‌وگوي «اعتماد» با سعيد حجاريان را در ادامه مي‌خوانيد:

پيش‌بيني شما از حضور مردم در اين دوره از انتخابات چيست؟

پيش‌بيني‌ها خبر از مشاركت بين ٦٠ تا ٧٠ درصد مردم مي‌دهد. اما واقعيت است كه شهرهاي بزرگ و كوچك شرايط‌شان متفاوت است و نمي‌توان راي قطعي صادر كرد.

در اين دوره شاهد بوديم كه اصولگرايان استراتژي‌هاي خاص تبليغاتي همچون ماجراي «ليست انگليسي» را در پيش گرفتند، به نظر شما اين استراتژي چقدر براي آنها مفيد فايده افتاده است و چقدر در بدنه جامعه تاثيرگذار بوده است؟

من بعيد مي‌دانم چنين استراتژي‌هايي در بدنه جامعه تاثيرگذار باشد. به عقيده من چنين استراتژي‌هايي بيشتر براي هواداران خود اصولگرايان مورد استفاده است، در واقع با چنين فضاسازي‌هايي به دنبال اين بودند تا بدنه اجتماعي خود را منسجم كنند. اين كار براي تحكيم فكري اعضاي خودشان است نه به هم زدن بازي اصلاح‌طلبان.

اگر پيش‌بيني‌ها درست باشد و درصد مشاركت بالا برود قطعا به نفع اصولگرايان نخواهد بود. به طور كلي مطرح كردن چنين ماجرايي براي افرادي كه توسط شوراي نگهبان تاييد شده‌اند واقعا بي‌معني است. اينكه بعد از اين همه نظارت و رد شدن نامزدها از فيلتر‌هاي مختلف باز برخي را انگليسي بخوانيم توهين به خود شوراي نگهبان است.

اگر اصلاح‌طلبان بتوانند پيروزي قابل‌توجهي را كسب كنند فكر مي‌كنيد اين پيروزي چه پيامي را خواهد داشت و چه تاثيري در آرايش اصلاح‌طلبان و اعتداليون خواهد گذاشت؟

منظور شما از پيروزي قابل توجه چيست؟

مثلا اگر اصلاح‌طلبان بتوانند بين ٦٠ تا ٧٠ درصد كرسي‌ها را كسب كنند.

خب در اين پيروزي كه مي‌گوييد رييس مجلس چه كسي است؟

خب در اين ميان اتفاقاتي رخ داده كه بازي عوض شده است. الان اصلاح‌طلبان در قم از علي لاريجاني حمايت كرده‌اند و در تهران افراد منتسب به ايشان در ليست اصلاح‌طلبان حضور دارند. تاثير اين موضوع را در مجلس بعدي چگونه مي‌بينيد؟ آيا مي‌توانيم با يك لاريجاني متفاوت روبه‌رو باشيم؟

ما همين امروز هم با لاريجاني متفاوتي رو‌به‌رو هستيم، نيازي نيست تا صبر كنيم و ببينيم در مجلس بعدي چه رخ خواهد داد. شما ببينيد اين روزها علي لاريجاني چه حرف‌هاي عجيبي مي‌زند، مي‌گويد اگر اصلاح‌طلبان ضدانقلابند چرا به آنها اجازه فعاليت مي‌دهيد. لاريجاني اين روزها حرف‌هاي خوب و دقيقي مي‌زند.

شما پيروزي را در اين انتخابات در تصاحب چند درصد كرسي‌هاي مجلس مي‌دانيد؟

پيش از اين پيش‌بيني من اين بود كه ما با مجلسي شبيه مجلس پنجم رو‌به‌رو خواهيم شد. اما تصور مي‌كنم در روزهاي منتهي به انتخابات شور و نشاط بيشتري بر فضاي كشور حاكم شد و اگر مشاركت همان‌طور كه از ابتداي صبح آغاز شده روند صعودي داشته باشد قطعا با مجلسي بهتر از مجلس پنجم روبه‌رو خواهيم شد زيرا وقتي آمار راي‌دهندگان بالاي ٥٠ درصد مي‌رود وزنه به سمت اصلاح‌طلبان سنگين مي‌شود نه اصولگرايان. من تصور مي‌كنم اگر وضعيت همين گونه پيش برود مجلس آينده مجلسي شبيه به مجلس سوم خواهد شد. من اين موضوع را خيلي محتمل مي‌دانم كه مجلس دهم شبيه مجلس سوم شود.

شما آينده ائتلاف اصلاح‌طلبان با شخصيتي مثل علي لاريجاني  را چگون مي‌بينيد؟

من اين اتفاق اخير با لاريجاني را ائتلاف نمي‌دانم. به نظر من اين ائتلاف نيست. اصلاح‌طلبان به دليل رد صلاحيت‌ها فردي را نداشتند تا در ليست خود قرار دهند. خب در چنين شرايطي طبيعي است كه به سراغ افرادي بروند كه معتدل‌تر باشند.

يعني شما اين موضوع را تنها به دليل ردصلاحيت‌ها و نداشتن نامزد مي‌دانيد؟

اگر چهره‌هاي اصلاح‌طلب تاييد صلاحيت مي‌شدند چرا به سراغ افراد منتسب به لاريجاني مي‌رفتند؟ اگر افراد نزديك به خودشان تاييد مي‌شد هيچ دليلي براي حضور اصولگراهاي معتدل در ليست اصلاح‌طلبان وجود نداشت.

اما مي‌گويند دولت هم اصرار داشته تا افراد لاريجاني در ليست اصلاح‌طلبان حضور داشته باشند و حتي پالس‌هايي را هم فرستادند كه ما به دنبال رياست لاريجاني در مجلس آينده هستيم.

موضوع دولت متفاوت از اصلاح‌طلبان است. ضمن اينكه اگر اصلاح‌طلبان ردصلاحيت گسترده نمي‌شدند چه بسا اين بازي متفاوت مي‌شد. در هر صورت ما امروز با اين شرايط روبه‌رو هستيم. من تصور مي‌كنم راست افراطي مجبور شود تن به رياست لاريجاني در مجلس آينده هم بدهد و نتواند حدادعادل را بر كرسي رياست مجلس بنشاند.

فكر مي‌كنيد رياست لاريجاني بر مجلس آينده را مي‌توان يك پيروزي براي اصلاح‌طلبان محسوب كرد؟

بستگي دارد اين پيروزي مقابل چه كسي باشد. اگر مقابل حدادعادل باشد قطعا مي‌تواند براي اصلاح‌طلبان پيروزي محسوب شود زيرا حدادعادل سرليست رقيب اصلاح‌طلبان است. حداد رياست را از دست بدهد پيروزي اصلاح‌طلبان است.

176/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 − یک =

دنبال کنید @ اینستاگرام