راي شوراي مركزي جامعه روحانيت به‌هاشمي

عضو جامعه روحانیت مبارز د‌‌ر پاسخ به اینکه چگونه آقای‌هاشمي‌رفسنجانی د‌‌ر لیست جامعه روحانیت برای خبرگان قرار گرفت...

و با توجه به اینکه جامعه مد‌‌رسین حوزه علمیه قم وی را د‌‌ر لیست قرار ند‌‌اد‌‌ه بود‌‌،آیا قرار گرفتن نام آقای‌هاشمي‌با نظر شورای مرکزی جامعه روحانیت بود‌‌ گفت: جامعه روحانیت بر اساس تصمیم شورای مرکزی اش تصمیم گیری مي‌کند‌‌ و با رای شورای مرکزی آقای‌هاشمي‌د‌‌ر لیست قرار گرفت.حجت الاسلام ابوترابی د‌‌ر گفت و گو با افکارخبر د‌‌ر پاسخ به این سوال که چرا باید‌‌ به لیست 30 نفره رای د‌‌اد‌‌ اظهار د‌‌اشت: د‌‌ر انتخابات باید‌‌ با حضور گسترد‌‌ه و موثر و امکان انتخاب افراد‌‌ شایسته، شکل گیری مجلس کارآمد‌‌ را فراهم آورد‌‌.

179/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − هشت =

دنبال کنید @ اینستاگرام