رويکرد ما ارتقاي کيفيت زندگي شهروندان است

شهردار تهران گفت: حفظ بافت تاريخي و ارتقاي کيفيت زندگي با هدف گردشگري رويکرد اصلي مان در منطقه 12 به شمار مي رود و در اين راستا به جاي افزايش تراکم، کار را با کاهش طبقات و افزايش کيفيت به پيش مي بريم.

دكتر محمد باقر قاليباف در جلسه کميسيون ماده پنج كه در محله هرندي برگزار شد، افزود: تا پيش از اين درخواست مردم در محلات عودلاجان و هرندي حل معضلات اجتماعي، آسيب هاي موجود و ايجاد امنيت در اين منطقه بود اما در ادامه اين مسير موضوعات مربوط به بحث هاي اجتماعي، فرهنگي و ساماندهي را هم در اين محلات دنبال خواهيم کرد.شهردار تهران موضوعات مربوط به منطقه 12 را بسيار پيچيده و عميق توصيف کرد و گفت: اکنون روشنايي به طور کامل در منطقه 12 برقرار شده و در حوزه زيرساخت ها هم شهرداري تهران به کمک آمده است تا روند توسعه زيرساخت هاي شهري در اين منطقه با اولويت ادامه پيدا کند.به گفته وي طراحي ساخت خطوط LRT از ميدان جمهوري تا ميدان بهارستان و مرکز شهر به منظور پيش بيني خطوط حمل و نقل ريلي در اين منطقه انجام گرفته است.قاليباف در ادامه به ضرورت تجديدنظر در طرح تفصيلي منطقه 12 به جاي بازنگري و تدقيق آن تاکيد کرد که اين رويکرد مورد موافقت اعضاي کميسيون ماده 5 قرار گرفت.بر اين اساس کليات اين موضوع شامل مباني، چشم انداز ها، سياست ها و سطح مداخله طرح ارتقاي کيفيت زندگي درمحلات منطقه با موافقت اعضاي کميسيون ماده 5 تعيين و مقرر شد تا تغييرات و اصلاح طرح تفصيلي منطقه12 در چارچوب طرح ارتقاي کيفيت زندگي در بافت تاريخي تهران و دستاوردهاي آن انجام گيرد و جزئيات اين موضوع هم در کارگروه فني مطرح و مورد بررسي قرار گيرد.همچنين براساس کليات موافقت شده از سوي اعضاي کميسيون ماده 5، حفظ و ارتقاي مجموعه بوستان هاي هرندي مورد تاکيد قرار گرفت.بنا به اين گزارش پيش از آغاز جلسه، شهردار تهران به همراه اعضاي کميسيون ماده 5 به بازديد از محله هرندي پرداخت.قاليباف در جريان اين بازديد توضيحاتي را درباره ساماندهي بوستان هرندي، احياي درياچه بوستان، برنامه هاي پيش بيني شده براي تبديل اين محدوده به عنوان يکي از مراکز اصلي گردشگري، تفريحي و تفرجي در شهر تهران با ساخت هتل، پارکينگ، شهربازي و مرکز آموزش براي کودکان ارايه کرد.
184/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + 10 =

دنبال کنید @ اینستاگرام