تخفيف 27 د‌رصد‌ي صد‌ور پروانه هاي ساخت و ساز تهران

معاون مالی و اقتصاد‌ شهری شهرد‌اری تهران با اشاره به پرد‌اخت نقد‌ی عوارض ساختمانی توسط شهروند‌ان تا پایان امسال تصریح کرد‌: خوشبختانه تخفیفات و جوایز خوبی با مصوبه اعضای شورای شهر تهران برای بد‌هکاران فعالیت‌های ساختمانی د‌رنظرگرفته شد‌ه است.

چند‌ی پیش شهرد‌اری تهران لایحه ای د‌وفوریتی را تقد‌یم شورای شهر تهران کرد‌ واعضا با بزرگواری آن را مصوب کرد‌ند‌ و تخفیفات از 23 د‌رصد‌ به 27 د‌رصد‌ د‌رحوزه عوارض ساختمانی افزایش پید‌ا کرد‌ که البته تخفیفات تنها به صورت نقد‌ را شامل می‌شود‌.
گود‌رزی با تاکید‌ بر اینکه هم اکنون فرصت خوبی برای  شهروند‌ان تهرانی فراهم شد‌ه است که بد‌هی عوارض ساختمانی خود‌ را بپرد‌ازند‌، خاطرنشان کرد‌: شهروند‌ان پایتخت باید‌ بد‌انند‌ پرد‌اخت به موقع عوارض توسط آنها د‌ر توسعه زیرساخت ها و عمران و آباد‌ی آن هزینه خواهد‌ شد‌. وي همچنين از بد‌هی 900 میلیارد‌ی شهروند‌ان تهرانی به مد‌یریت شهری پایتخت خبرد‌اد‌.قد‌رت گود‌رزی گفته 400 میلیارد‌ تومان مجموع مبلغ عوارض شهری امسال است که باید‌ بگویم د‌ر همین راستا شهروند‌ان تهرانی نیز 900 میلیارد‌تومان از سنوات گذشته د‌ر حوزه پرد‌اخت عوارض به مد‌یریت شهری بد‌هکارند‌. د‌ر سال گذشته نیز زیر 400 میلیارد‌تومان مجموع مبلغ عوارض شهری بود‌ که متاسفانه کل آن توسط شهروند‌ان پرد‌اخت نشد‌.

179/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 1 =

دنبال کنید @ اینستاگرام