ايران به دروازه رم رسيد

روسای جمهور ایران و ایتالیا که روز گذشته با یکدیگر دیدار و گفت و گو داشتند، بر تقویت همکاری های دو کشور تاکید کردند.

میراقربانی فر:در همین راستا، رئیس جمهور ایتالیاگفت، کشورش مصمم است زمینه های دوستی و همکاری خود را با ایران مستحکم کرده و همکاری های پایداری با تهران برقرار سازد. سرجیو ماتارلا  افزود: شرکت های مختلف صنعتی و تجاری ایتالیا بسیار مشتاق حضور و همکاری با ایران هستندو این کشور  با سرمایه گذاری و حضور فعالانه به دنبال جبران عقب ماندگی ها و فرصت هایی است که تحریم ها آنها را از ایتالیا گرفتند.

محورهای سخنان رئیس جمهور ایران در دیدار با رئیس جمهور ایتالیا:
دوکشوردرسال‌های گذشته به دلیل تحریم‌های ناعادلانه ونادرست نتوانستند ازفرصت‌هاوظرفیت های متقابل به خوبی استفاده کنندواکنون زمان جبران است وبایدهمکاری‌های خودراباتعامل ودرراستای منافع متقابل افزایش دهند.
ایران وایتالیامی تواننددربخش های مختلف انرژی،صنعت،معدن،کشاورزی،تبادلات علمی وفرهنگی ونیز فناوری های جدیدهمکاری‌های مشترک وگسترده ای داشته باشند.
ایران ازابتدامعتقد بودکه راه حل مسائل جهانی وازجمله موضوع هسته ای مذاکره ودیپلماسی است و توافق هسته ای نشان دادکه دیپلماسی بهترین راه برای حل وفصل مسائل وصلح پایدار است.
ایران وایتالیا به عنوان دوبازیگر مهم درمنطقه خاورمیانه واتحادیه اروپا می توانند در مسیری که منافع دو ملت، منطقه و جهان را تضمین می کند؛همکاری های موثر و سازنده ای با یکدیگر داشته باشند.

ایتالیاوایران وسال ها فرازوفرود در تاریخ این دوکشور موضوعی نیست که بتوان به راحتی ازآن عبورکرد.از روزگاری که دوقدرت برجهان حکمرانی می کردند،ایران باستان و روم قدیم،طرف های مبادلات گسترده با یکدیگر بودندتاامروز که دیگرهرکدام ازآن امپراتوری‌هابه چندین کشور تبدیل شده اند،راه طولانی طی شده است.راهی که در نهایت درسال های پیش ازتحریم ایتالیارابه بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در اروپاتبدیل کرده بود.سال های تحریم ومنزوی شدن ایران دربازی‌هاومعادلات جهانی ذره ذره ازمعاملات ایران وایتالیا کاست وبرای ایتالیا شرکای تازه ای را در منطقه پدیدآوردکه ایران دیگرنقش اول رادرآن بازی نمی کرد.
پس از انقلاب،ایتالیاجزو اولین کشورهایی بودکه همکاری خودراباایران آغازکرد.روابط دوکشورتقریباًهیچگاه دستخوش نوسانات شدیدنشدوبه عبارت دیگرمشکل خاصی این روابط را تهدید نکرد.دربحران هسته ای نیزاین مسئله چندان روابط دوکشورراتحت تأثیرقرارندادتاآنجاکه بالاخره سازمان تحریم های ظالمانه کشورهایی چون ایتالیا را هدف قراردادوکمی بعدبودکه ایتالیایی هابه سراغ لیبی رفتندتابخشی ازمنابع انرژی خودراازآن طریق تامین کنندهرچنددرسال های تحریم حداقل دوباردرزمان توقیف نفتکش های ایرانی نام ایتالیا مطرح شدو نشان از آن داشت که ایتالیایی هاهمچنان درتلاش برای ایجادوادامه ارتباط با ایران هستند.بااین توصیفات، عجیب نبودکاروان حامل وزیرامورخارجه ایتالیانخستین گروهی باشد که پس از به ثمر رسیدن مذاکرات هسته ای راهی تهران شوند. آنان به دنبال جایگاهی بودند که پیش از این نیز در معادلات تجاری و سیاسی خود با ایران داشتند.امابونینو وزیرخارجه پیشین ایتالیا،نخستین وزیرخارجه یک کشوراروپایی بودکه درآذرماه سال 1392 پس از آغازبه کاردولت تدبیروامیدبه تهران آمدودرسفردوروزه خودبا مقام‌های ارشدجمهوری اسلامی ایران دیداروگفت وگو کرد.
سفر بعد از برجام
حال اماحسن روحانی درقامت رئیس جمهور ایران این بار بدون لشکرکشی راهی ایتالیا شده است تامهمان دولت ایتالیاورئیس جمهورونخست وزیرش باشد.درحالی که برنامه برای حدوددوماه پیش وقبل از حمله داعش به پاریس طراحی شده بودامادرنهایت این سفر به پس از تعطیلات کریسمس 2016 منتقل شدو این باردریک تغییر،مقصدنخست رم ومقصددوم پاریس انتخاب شدوروحانی درنخستین سفراروپایی خودپس ازتوافق هسته ای ولغو تحریم هابه منظور دیداروگفت‌وگو بامقامات این کشور صبح دیروزدررأس هیاتی بلندپایه واردفرودگاه«چامپینو»درشهررم شدجایی که مورداستقبال پائولو جنتیلونی وزیرامورخارجه ایتالیاقرارگرفت.
6 نفر ازوزراومقامات بلندپایه رئیس جمهوررادراین سفرهمراهی کردند.روحانی که به دعوت رسمی «متئورنتزی»نخست وزیر ایتالیا،به رم سفرکرده است طبق برنامه با«سرجیو ماتارلا»همتای ایتالیایی خود درمحل کاخ ریاست جمهوری این کشور ملاقات وسپس بارنتزی دیداروگفت وگوکرد.
ازاهداف این دیدارکه دررسانه های ایتالیایی منتشرشد،مناسبات دو جانبه،بحران سوریه،مبارزه علیه تروریسم،توافق هسته ای،لغو تحریم هاومبادلات تجاری فی مابین ازجمله موضوعات است.
روحانی همچنین صبح امروزباشرکت در یک نشست اقتصادی بابیش از 500 نفر از کارآفرینان،سرمایه گذاران وصاحبان صنایع بزرگ ایتالیا دیدار می کندو صبح روزچهارشنبه پس ازشرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی رم رابه مقصد پاریس ترک خواهد کرد.
بر اساس گزارش موسسه آماری «یوروستات» مبادلات تجاری ایتالیاباایران در سال 2014 میلادی از مرز یک میلیاردیورو گذشته است واین کشورپس ازآلمان دومین شریک تجاری ایران دراتحادیه اروپا به‌شمار می رود.
بازتاب سفر روحاني در رسانه‌هاي ايتاليا
رسانه های ایتالیایی نیزدرروزهای اخیرودرآستانه سفر رئیس جمهور به رم،بارویکردی دوستانه به موضوع روابط دوجانبه پرداختندو روزنامه ایل سوله دراین باره نوشت:روابط میان ایران و ایتالیا در 50 سال اخیرهرگزمتوقف نشده وحتی درلحظات دشوارودردهه 80 میلادی درزمان جنگ باعراق ایتالیایی ها تنها کسانی بودند که هرگز میدان رارها نکردند.ایتالیا در پایان دهه 90 میلادی نخستین کشور اروپایی بود که با ایران رابطه برقرار کرد ایران درسال 2004 از رم خواست تا وارد گروه 1+5 برای مذاکرات هسته ای شوداما این کشور برای حفظ موضعی مساوی میان طرفین، از پذیرفتن آن صرف نظر کرد،زیرااز سویی نمی خواست وارد مسیر برخورد باشریک مهم تجاری خود(ایران) شودوهمزمان نیز قصد ایجاد اصطکاک با واشنگتن را نداشت.ایتالیا در ایران به موفقیت‌های دیپلماتیک نیزدست یافت مانندفعالیت های «جاندومنیکو پیکو» که نقش مهمی را در آتش بس جنگ ایران و عراق درسال 1988 ایفاکرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 4 =

دنبال کنید @ اینستاگرام