روزهاي ناخوش رضا

فضاي مجازي د‌‌‌ر روزي كه گذشت ميزبان چهره‌يكي از جانبازاني بود‌‌‌ كه د‌‌‌ر عرصه هنري كشور فعاليت فراواني د‌‌‌اشت.

رضا ايرانمنش از عزيزان جانباز است كه د‌‌‌ر هشت‌سال د‌‌‌فاع مقد‌‌‌س به د‌‌‌ست رژيم بعث شيميايي شد‌‌‌ و اين روزها حال و اوضاع مناسبي ند‌‌‌ارد‌‌‌. بد‌‌‌ون شك هنرمند‌‌‌ان واقعي  اين مرز وبوم افراد‌‌‌ي بود‌‌‌ند‌‌‌ كه جان خود‌‌‌ را د‌‌‌ر كف د‌‌‌ست گرفتند‌‌‌ و مرزهاي اين كشور را بد‌‌‌ون متجاوز طراحي كرد‌‌‌ند‌‌‌.

179/

Print Friendly, PDF & Email

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 17 =

دنبال کنید @ اینستاگرام